Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde yürütülen ve 5 okulumuzun konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı 2019-1-TR01-KA101-073341 numaralı “Developing ICT Competences for Innovation and Inclusion of Students with Special Needs” (Yenilikçi Yaklaşımlar için Öğretmenlerin Bilgi İletişim ve Teknoloji Yeterliliklerinin  Arttırılması ve Özel Gereksinimli Öğrencilerin Dahil Edilmesi) isimli projemizin açılış toplantısı 14 Ekim 2019 tarihinde Müdürlüğümüzün Ar-Ge biriminde gerçekleştirildi.

Ana amacı YENİLİKÇİ BİT EĞİTİMİNİ ARTTIRMAK VE KAPSAYICI EĞİTİMİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK olan KA101 Projemiz, toplumun ve öğrencilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan YETENEK GELİŞİM PROGRAMLARININ daha kaliteli oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

10 günlük Yapılandırılmış kursa katılacak olan personelin, BİT eğitim araçlarının kullanılması ile “video”, “örnek olay”, “animasyon”, “oyun” ve farklı egzersizler ile etkileşimli öğrenme metotları kullanma becerilerini geliştirerek bu yolla özel gereksinimli öğrencilere daha faydalı eğitim verilmesi planlanmaktadır.