NAMIK KEMAL ORTAOKULU

Okulumuz 1991 yılından beri Beypazarı merkezde ve Ankara İl merkezine 100 km uzaklıkta yer almaktadır. Okulumuzun bulunduğu Beypazarı’nın nüfusu 50400 olmakla beraber Ankara’nın en büyük taşra ilçesidir. Ekonomik faaliyetler daha çok tarım, turizm ve madencilik üzerine kuruludur.

Okulumuzun temel hedefi öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda öğrenmeyi öğrenen, geçmişini bilen geleceğini görebilen, teknolojilerden optimum düzeyde yararlanabilen, bu özellikleri sürekli yenileyen geliştiren bireyler yetiştirmek. ”Bilime, sanata, demokrasiye, ulusal kültürüne ve geçmişine saygılı, hümanist, ahlaklı, üretken, girişimci, öz güvenli, kimlik sahibi, çevreci öğrenciler olarak yetiştirmektir.

Kurumumuz aynı yönetim çatısı altında Anasınıfı ve Ortaokuldan oluşan bir eğitim kurumudur. Okulumuz taşıma merkezi olup, çevre köylerle beraber 19 köyün öğrencilerine eğitim vermektedir. Öğrenciler öğlen yemeklerini okulumuz yemekhanesinde yemektedirler. Okulumuzda 33 branş öğretmeni, bir rehber öğretmen, bir anasınıfı öğretmeni, 3 idareci olmak üzere toplam 38 eğitim personeli bulunmaktadır. Okulumuzda 15 anasınıfı öğrencisi(3-5 yaş), 483 ortaokul olmak üzere toplam 498 öğrenci eğitim görmektedir. Kurumumuzda 1 bilişim teknolojileri laboratuarı,1 müzik sınıfı,  1 destek eğitim odası, 2 fen laboratuarı,1 Z kütüphane, 1 anasınıfı dersliği, 1 spor odası,1 zeka oyunları sınıfı, 1 teknoloji tasarım atölyesi, 1 görsel sanatlar dersliği, 1 çok amaçlı salon, 20 ortaokul dersliği ve 3877 m2 bahçesi bulunmaktadır.  Sınıflarımız FATİH projesi kapsamında etkileşimli tahta ve internet kullanımı ile donatılmıştır.

Öğrenci velilerimizin büyük çoğunluğu ekonomik geliri oldukça düşüktür ve yaklaşık % 20’si temel ihtiyaçlarını bile zorla karşılayabilen tarım işçilerinden oluşmaktadır. Kaynaştırma kapsamında eğitim alan 18 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuzda toplamda 41 adet yabancı uyruklu öğrenci olup, bunların çoğu Suriye’li sığınmacıların çocuklarıdır. Okulumuzda 8 adet anne-baba kaybı yaşamış ve 34 adet parçalanmış aile çocuğu bulunmaktadır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ