AHMET BAHADIR İLHAN ORTAOKULU

Okulumuz, Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu, Çankaya İlçesi 100. Yıl İşçi Blokları Mahallesinde 1981 yılında, eski adı 10 Nisan Polis Karakolu olan binada Türk-İş Blokları Ortaokulu olarak faaliyete başlamıştır. 

1989 yılında hayırsever bir aile olan Sıdıka ve Behzat İLHAN' ın kaybettikleri oğulları Ahmet Bahadır İLHAN anısına yaptırdıkları bugünkü binasına taşınmış, okulumuzun adı Ahmet Bahadır İlhan İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir.   1994 yılında artan ihtiyacı karşılamak, eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla Sıdıka İLHAN' ın ikinci bir katkısıyla okulumuza ek bina yapılmıştır. 

 Okulumuz;

  • 20 Derslik

  • 2 Atölye - İşlik

  • 2 Çok Amaçlı Salon

  • 1 Fen Laboratuvarı

  • 1 BT Sınıfı

  • 1 Müzik Sınıfı

  • 1 Resim Sınıfı

  • 1 Kütüphane

  • 1 Yemekhane / 1 Kantin

  • 1 Okul Aile Birliği Odası

ve idari odalarından oluşmaktadır.Okulumuzda  43 öğretmen 523 öğrenci bulunmaktadır.

Vizyonumuz; sanatsal, sportif ve zihinsel bütünlüğü hedefleyen bir eğitim.
Misyonumuz; TC Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu ilke ve amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlere bağlı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve kabiliyetlerle donatılmış bireyler yetiştirmektir.
Okulumuz sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılmış ve öğrencilerimiz çeşitli ödüller kazanmıştır. Bu alanlardaki çalışmalarımız devam etmektedir.
Ayrıca BT sınıfımızda, Bilişim teknolojileri öğretmenimiz özel ihtiyaçlı öğrencilerimizle temel bilgisayar becerileri, kodlama, robotik ve ardiuno çalışmaları yürütmektedir.
Okulumuz çeşitli alanlarda birçok turnuvaya katılmakta ve yardım etkinlikleri, sanat ve bilim sergileri, spor müsabakaları organize etmektedir.
Okulumuz 5 yıldır aralıksız olarak TUBITAK 4006 kapsamında bilim şenlikleri düzenlenmekte ve bu şenlikler sayesinde birçok öğrencimiz ve aile üyelerinin bilim projelerine ilgi ve alakasını arttırmaya çalışmaktadır.
Bu yıl okulumuz Erasmus + K101 ‘Yenilikçi Yaklaşımlar için Öğretmenlerin Bilgi,İletişim veTeknoloji Yeterliliklerinin Artırılması ve Özel Gereksinimi Öğrencilerin Dahil Edilmesi’ konulu 2019-1-TR 01-K101 073341 nolu Erasmus + projesi yürütülmektedir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ