ICT4INCLUSION isimli yenilikçi yaklaşımlar için bilgi iletişim ve teknoloji yeterliliklerinin artırılması ve özel gereksinimli öğrencilerin dahil edilmesini hedefleyen Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğümüz projemizin “Kurs İçerik Hazırlık Toplantısı” 06 Mart 2020 tarihinde  proje ortağı okullardan Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu’nda gerçekleştirilmiştir.  Verimli geçen toplantımızda proje başlangıç tarihinden itibaren yapılan çalışmalar değerlendirilmiş olup, yaygınlaştırma araçları ve işlevselliğinin nasıl arttırılacağı tartışılmıştır. Proje kapsamında eTwinning Platformunda eş zamanlı olarak yürütülen eTwinning projemiz ile ilgili bilgiler paylaşılmış, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve etkinin nasıl artırılacağı planlanmıştır. Proje Sosyal Medya kanalları ve web sayfası ile ilgili gelişmelerin ele alındığı oturumda ilgili ekip çalışmaları değerlendirilmiştir. Proje kapsamında İngiltere’de gerçekleşecek olan hareketliliğe yönelik proje bütçesi ile ilgili bilgilendirme tüm konsorsiyum üyesi okul katılımcılarına yapılıp, eğitim faaliyetlerine yönelik yapılan içerik hazırlık çalışmalarının her bir okul tarafından sunulması gerçekleştirilmiştir. Böylece katılımcıların “Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin BİT”, Kapsayıcı Okullar, Özel Eğitim İhtiyaçları, Okulda BİT Kullanımı, Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler Ve Bütünleyici Eğitim, Hareketliliğin Amaç Ve Hedefleri, Katılımcı Kurumlar ve Kişiler Üzerindeki Etki ile Gerçekleştirilecek Faaliyetler” gibi konularda farkındalık ve katılımcı yeterlilikleri arıtılmıştır.