HAKKIMIZDA

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi'ne göre, engelli kişi “tamamen veya kısmen, doğuştan gelen ya da gelmeyen fiziksel ya da zihinsel kabiliyetlerinde ki eksikliğin bir sonucu olarak normal bireysel ve/veya sosyal yaşamın gereklerini tek başına halledemeyen kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal bütünleşme; tüm çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayarak engellerinin doğasını ve ciddiyetini önemsemeden topluma katılmalarını gerektirir. 20 Aralık 1993 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında düzenlenen Engelliler için Fırsatların eşitleştirilmesine ilişkin standart kurallar, 48/96 sayılı kararda, engellilerin topluma eşit olarak dâhil olmaları için belirli ön koşulların yerine getirilmesi gereklerinden bahsetmektedir. Engellilere yönelik ayrımcılık, toplum gündemine alınmalı ve topluma kendini sorgulama imkânı verilmelidir.

Proje, aşağıda verilen problemleri çözmeye odaklanmaktadır:

 • Okul eğitiminde mevcut yenilikçi BİT uygulamaları konusunda farkındalık eksikliği
 • Özel ihtiyaçları olan öğrencilerin katılımını artıran BİT öğrenme yöntemleri konusunda farkındalık eksikliği.
 • Avrupa’da ve hatta Türkiye’de ‘kapsayıcı BİT’ uygulamaları hakkında bilgi eksikliği
 • Yeterli maddi kaynaklar olduğu durumlarda bile öğretmenlerin, KAPSAYICI EĞİTİM konusunda yenilikçi BİT yöntemlerini sunma/anlatma konusunda yeterlilik ve beceri eksikliği
 • Yukarıda belirtilen eğitimleri yönetme ve uygulama konusunda pedagojik ve idari personel becerilerinin eksikliği
 • Özel gereksinimli bireylere danışmanlık/rehberlik yapan yüksek nitelikli yeterince personel olmaması
  (BİT ve Mesleki yeterlilik)
 • İlköğretim ve ortaokuldaki özel gereksinimi olan öğrenciler için BİT uyumlu değerlendirme araçlarının eksikliği
 • Özel gereksinimli öğrencilere yönelik KAPSAYICI EĞİTİM ile ilgili Uluslararası işbirliği ve iletişimin eksikliği
 • Engellilere yönelik BİT ve mesleki uygulamalar ile yenilikler konusunda bilgi eksikliği